Lidgeld

Vier weken lang mag je gratis komen proberen. Pas daarna betaal je lidgeld.

Dit lidgeld dekt de kosten die de club elk seizoen maakt (huur, verzekeringen, bijdragen aan de federaties, enz.).

Het lidgeld bedraagt € 60,00 voor een volledig seizoen. Voor een tweede speler binnen hetzelfde gezin bedraagt het lidgeld € 35,00.

Wie pas later in het seizoen aansluit, betaalt een tarief pro rata. De club past ook verlaagde lidgeldtarieven toe voor doelgroepen:

a) waarvan het inkomen kleiner is dan het leefloon + € 100,00

b) die in budgetbeheer of collectieve schuldenregeling zijn

Het lidgeld bedraagt dan € 35,00. Aanvragers voor verlaagde lidgeldtarieven leveren een bewijs 1) via hun loonbrief of 2) via een attest dat bij het OCMW kan bekomen worden.

Rekeningnummer : IBAN BE85 7370 4691 5206, BIC KREDBEBB